Integrated Pest Management

IPM is een totaalaanpak om plaagdieren te beheersen.

IPM in het kort
Erken de problemen die kunnen ontstaan door plaagdieren en de bestrijding hiervan en neem preventieve acties om deze plaagdierproblemen te voorkomen.

IPM maakt gebruik van allerlei soorten technieken die momenteel voorhanden zijn en de chemische bestrijding van plaagdieren en ongedierte als laatste redmiddel.

IPM is in Nederland nog relatief nieuw. Tot voor kort zag vrijwel iedere plaagdier- of ongediertebestrijder de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen nog als enige oplossing voor een plaagdierprobleem. Het besef dat chemische bestrijdingsmiddelen niet de beste oplossing zijn, groeit met de dag. Deze plaagdierbestrijdingsmiddelen brengen vaak de nodige risico's met zich mee en zijn vaak tijdelijk van aard.

Bij bestrijding en preventie worden de volgende risico's meegenomen

- De gezondheid van mens en dier
- Milieu
- Resistentieopbouw bij plaagdieren en ongedierte
- Blijvende plaagdierproblemen als chemische bestrijding wordt gestopt.

 


CPMV gecertificeerd

Logo cpmv

Zoeken

facebook icon

Bezoek ons op facebook


Loomans PlaagdierPreventie

Antoniusstraat 29

5725 AP Asten - Heusden

Tel: +31 642806514

call button